Implantologia stomatologiczna

Konsultacje prowadzi dr n. med. TOMASZ BIGAS

EKSPERT DS. IMPLATOLOGII (DGOI)

SPECJALISTA CHIRURII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

MASTER OF SCIENCE PERIODONTOLOGY AND IMPLANTOLOGY

Ekspert ds. implantologii, a zarazem specjalista chirurg szczękowo-twarzowy pozna Twoje oczekiwania, przeprowadzi badanie, zleci badanie radiologiczne, omówi warianty leczenia – poznasz ich zalety i wady, pomoże podjąć najkorzystniejszą decyzję dla Ciebie. Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych i wizualizacji jeszcze przed rozpoczęciem terapii temat leczenia implantologicznego staje się zrozumiały.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Brak jednego zęba

Wszczepiamy implant i mocujemy na nim koronę zęba
– jak na poglądowym zdjęciu obok.

Gdy brakuje pojedynczego zęba w odcinku przednim albo bocznym łuku zębowego, często cierpi estetyka uśmiechu. Nawet jeśli pozostałe zęby są piękne, to właśnie „dziura po zębie” najpierw rzuca się w oczy.

Czy można zamocować na implancie koronę zęba zaraz po usunięciu zęba? 

Najczęściej tak i korzystamy z tej metody szczególnie przy zębach przednich, muszą jednak zostać spełnione pewne warunki. Implantolog podczas konsultacji określa takie możliwości.

Co się dzieje, gdy brakuje jednego zęba? 

Brak jednego zęba powoduje zaburzenie estetyki, szczególnie widoczne przy zębach przednich. 

Ale nie tylko. Zmienia się funkcja. Po pewnym czasie zęby sąsiednie mogą zacząć przemieszczać się w kierunku luki. Jeśli ząb przeciwstawny stracił dotychczasowy kontakt, to zacznie się wysuwać z łuku w kierunku szczeliny. To wszystko może doprowadzić do nieprawidłowych kontaktów między zębami i patologicznych ruchów żuchwy i zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwowych. 

Przy braku pojedynczego bocznego zęba dotychczasowe siły działające na pełny łuk zębowy obecnie rozkładają się na mniejszą ilość zębów i powodują ich przeciążenie. Efektem jest starcie zębów oraz ubytki szkliwa powstające m.in. w okolicy szyjek zębów.

Czy są inne możliwości odtworzenia brakującego zęba?

Tak, w przypadku utraty pojedynczego zęba można założyć most na sąsiednich zębach po ich oszlifowaniu. Musimy pamiętać jednak, że muszą szczelinę otaczać zęby, które będą filarami mostu oraz o konieczności ich szlifowania.

Brak kilku zębów

Przy braku kilku sąsiadujących zębów wszczepiamy implanty i mocujemy na nich most protetyczny uzupełniający brakujące zęby. 

Czy musimy wszczepić tyle implantów ile zębów brakuje.

Nie. Przy odtwarzaniu 3 zębów najczęściej wystarczają dwa implanty, pięciu zębów – trzy implanty. Jest to pewna zasada, jednak do dokładnego planowania jest konieczna konsultacja implantologiczna.

Co się dzieje, gdy brakuje kilku sąsiadujących zębów?

Brak estetyki jest sprawą oczywistą, wszystkie zaś zmiany funkcjonalne opisane przy braku pojedynczego zęba są spotęgowane i oddziałują na nasz organizm o wiele silniej.  Pozostałe zęby mogą być przeciążone i zacząć się ruszać. Mogą też pojawić się bóle w stawach skroniowo-żuchwowych.

Brak wszystkich zębów w łuku

Po wszczepieniu implantów możemy zamocować na nich most protetyczny uzupełniający cały łuk szczęki lub żuchwy

Na ilu implantach można zamocować cały łuk zębowy?

Najmniejsza ilość implantów to cztery – taka praca nazywa się All-on-4 i często pozwala uniknąć dodatkowych zabiegów regeneracji kostnej. 

Prace All-on-4 wiążą się z dodatkowymi korzyściami. W momencie wszczepienia implantów w tym samym dniu mocujemy na nich tymczasowy most protetyczny. W dniu zabiegu Pacjent wychodzi „z zębami” – może jeść i się uśmiechać. Po okresie integracji implantów z kością zostanie on zamieniony na most ostateczny.

Nadmiernie ruchoma proteza dolna

Wykorzystując tylko dwa implanty wszczepione w żuchwie możemy zamocować do nich specjalne łączniki – lokatory, do których pasują odpowiednie elementy mocowane w protezach. 

Gdy całkowicie brak zębów w żuchwie, czasami wcześniej wykonana proteza całkowita nie jest stabilna i znacznie pogarsza się komfort pacjenta, głównie przy jedzeniu, ale także przy mówieniu czy śmiechu. Po wszczepieniu dwóch implantów i połączeniu protezy z implantami za pomocą lokatorów, praca staje się znacznie stabilniejsza. Pacjent może swobodnie jeść, śmiać się czy mówić, wzrasta komfort użytkowania protezy. 

Co to jest implant?

To podstawowe pytanie. Potocznie mówiąc o implancie rozumiemy koronę z łącznikiem mocowaną na implancie, czyli całą pracę implantoprotetyczną. 

Implant jest to jednak mały, tytanowy element wszczepiany w kość. Jest odpowiednikiem korzenia zęba. Tytan ma zdolność zrośnięcia się z kością i dzięki temu można na nim zamocować koronę protetyczną i odtworzyć brakujący ząb. Jest bazą, na której mocuje się stałe, komfortowe i niezależne korony i mosty protetyczne.

Brak wystarczającej ilości kości.

Co wtedy? Odbudowa kości czyli sterowana regeneracja kości.

Sterowana regeneracja kości jest to grupa zabiegów chirurgicznych, które się wykonuje gdy nie ma wystarczającej ilości kości w miejscu wszczepienia implantów. W zależności od wykonywanego zabiegu, miejsca regeneracji i wyjściowego poziomu kości można taki zabieg wykonać w tym samym czasie, co wszczepienie implantu. Czasami jednak jest to niemożliwe. Zabiegi te mają na celu przywrócenie warunków kostnych, by dobrze utrzymać implant w podłożu.

Po usunięcia zęba z czasem kość zanika i konieczne jest wykonanie zabiegów sterowanej regeneracji kości. Stąd już w momencie usunięcia zęba najlepiej stworzyć korzystne warunki pod przyszłą implantację. Można w ten sposób uniknąć takich zabiegów lub zmniejszyć zakres ingerencji chirurgicznej.

Brak kości w obrębie zatoki szczękowej.

Rozwiązaniem jest zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej (sinus lift). Można go wykonać metodą otwartą lub zamkniętą. 

Od czego to zależy?

Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów w celu przywrócenia warunków kostnych. Zatoki szczękowe to przestrzenie powietrzne położone w czaszce nad górnymi zębami głównie trzonowymi. 

Wybór metody otwartej lub zamkniętej zależy od wysokości wyrostka zębodołowego w miejscu implantacji, ukształtowania kości, szczególnych struktur np. przegród kostnych w zatoce.

Jak przebiega zabieg metodą zamkniętą?

W metodzie zamkniętej podniesienia dna zatoki szczękowej przez przygotowane pod implant łoże kostne dociera się do błony śluzowej zatoki i się ją podnosi. Można dla zwiększenia bezpieczeństwa wykonać to metodą hydrauliczną. Następnie buduje się kość w zatoce i wszczepia implant.

Jak przebiega zabieg metodą otwartą?

Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą polega na zrobieniu nacięcia odsłaniającego kość szczęki. Następnie w kości wycina się małe okienko stanowiące dostęp do zatoki szczękowej i podnosi się błonę śluzową wyścielającą jej dno. Powstałą pod nią przestrzeń wypełnia się materiałem do odbudowy kości, który w ciągu kilku miesięcy przekształci się w kość. 

Często można wtedy także wszczepić implant. Jednak gdy było skrajni mało kości trzeba poczekać na przeorganizowanie się materiału w kość i wykonać implantację za kilka miesięcy. 

Czy można uniknąć zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej? 

Czasami jest to możliwe. Używamy wtedy krótkich implantów. Takie postępowanie ma swoje wady i zalety. Gdy jest to możliwe, chirurg bierze to rozwiązanie pod uwagę w planowaniu implantów omawiając szczegółowo korzyści związane ze każdym postępowaniem. 

10 punktów dlaczego warto nas wybrać

  1. Implanty – w tym się specjalizujemy.

Przez cały czas leczenia jesteś pod opieką eksperta ds. implantologii dra n. med. Tomasza Bigasa i zespołu lekarzy Astra Dent. Nasza wiedza, umiejętności są do Twojej dyspozycji. Wiedzą tą dzielimy się prowadząc szkolenia dla lekarzy z dziedziny implantologii i chirurgii stomatologicznej i implantologicznej na różnych poziomach zaawansowania. Sami wciąż trzymamy rękę na pulsie podążając na światowymi trendami – bierzemy udział w konferencjach i kongresach naukowych w Polsce i na świecie.

  1. Piękny uśmiech w komfortowej atmosferze.

To przede wszystkim. Wiemy, że to dla Ciebie jest najważniejsze i po to do nas przychodzisz. Już od początku naszej współpracy to hasło będzie nam przyświecało. Aby odzyskać piękny uśmiech i zdrowie jamy ustnej będziemy rekomendować ci najkorzystniejsze rozwiązania podczas ustalania planu i w trakcie leczenia. 

Do tego Twój komfort będzie dla naszego personelu sprawą istotną także podczas zabiegów stomatologicznych, w tym chirurgicznych.

  1. Kompleksowe podejście do leczenia.

Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi proponujemy kompleksowe leczenie jamy ustnej. Nie skupiamy się na jednym zębie czy implancie, raczej widzimy go jako część całości jamy ustnej. Bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty zdrowia jamy ustnej: zęby, dziąsła i przyzębie, zaburzenia ortodontyczne, stan stawów skroniowo-żuchwowych. Takie podejście pozwala na podjęcie trafnych decyzji terapeutycznych i utrzymanie dobrego stanu jamy ustnej.

  1. Cyfrowe planowanie i wizualizacja leczenia.

Dzięki nowoczesnemu skanerowi Cerec 3D, rejestracji stanu zębów możemy  bardziej precyzyjnie zaplanować zabiegi oraz kompleksowe leczenie jamy ustnej. Dostrzegamy problemy i je eliminujemy podczas leczenia, nie skupiając się na małym wyrywku łuków zębowych lecz na całości jamy ustnej. Nowoczesne narzędzia pomagają nam przekazać tą wiedzę naszym Pacjentom.

  1. Pracownia Tomografii Komputerowej.

Dzięki zlokalizowaniu Pracowni Tomografii Komputerowej wyposażonej w tomograf komputerowy Kodak 9000 odnosisz trzy korzyści: masz badanie zrobione na miejscu, dobieramy odpowiednie badanie (począwszy od małego zdjęcia jednego zęba aż do tomografii komputerowej stomatologicznej całej szczęki i żuchwy), a w razie pojawienia się trudności w interpretacji obrazu specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej jest na miejscu.

  1. Laboratorium protetyczne i frezarka Cerec na miejscu.

Dbamy o Twój czas – laboratorium protetyczne zlokalizowane są pod tym samym adresem co gabinety lekarskie. Małe poprawki protetyczne są robione na miejscu bez potrzeby ponownego przyjazdu na wizytę. Dodatkową, a może główną korzyścią jest efekt estetyczny, który musi w pełni satysfakcjonować Pacjenta przed zamocowaniem pracy protetycznej na stałe.

  1. Szybki dojazd.

Jesteśmy zlokalizowani przy Drogowej Trasie Średnicowej – łączy ona wiele miast Aglomeracji Śląskiej. Ma ona ekspresowe połączenie z autostradą A4. Obie trasy pozwalają w sposób szybki i bezkolizyjny na dotarcie do nas.

  1. Korzystna lokalizacja.

Lokalizacja Astra Dent to nie tylko sąsiedztwo nowego Muzeum Śląskiego, siedziby NOSPR-u, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego czy Uniwersytetu Ekonomicznego. To także hotele: 4-gwiazdkowy Novotel lub ekonomiczny Etap Hotel zlokalizowane w pobliżu Astra Dent, 5-minutowy spacer i już jesteś w praktyce. Od katowickiego „Spodka” dzieli nas dystans zaledwie 1 km. Z łatwością do nas dotrzesz!

  1. Elastyczny sposób finansowania.

Masz możliwość płatności gotówką, kartą albo skorzystania z systemu ratalnego MediRaty. Nie musisz posiadać pełnej kwoty na leczenie w momencie rozpoczęcia terapii.

  1. Bezterminowa gwarancja.

Prace implantologiczne wykonane w Astra Dent objęte są nawet bezterminową gwarancją materiałową w zależności od wybranego wariantu. 

Do tego ryzyko finansowe związane z zabiegiem bierzemy na siebie. Co to oznacza? Że płacąc za zabieg wszczepienia implantu płacisz tylko raz. Przyjmuje się ok. 98% implantów. Jeśli jednak u Ciebie nie doszło by do osteintegracji (czyli połączenia implantu z kością) powtórny zabieg wykonany do 6 miesięcy od pierwszego jest całkowicie za darmo, czyli cena implantacji przy drugim zabiegu wynosi 0 złotych. 

Cennik implantów:

– konsultacja implantologiczna – 150 zł

– implant z koroną – od 7500 zł
– augmentacja kostna – od 2500 zł
– stabilizacja protezy na lokatorach – od 12000 zł

– znieczulenie komputerowe – 50 zł
– rtg panoramiczne – 100 zł
– tomografia komputerowa – od 200 zł

 

 

KONTAKT:

Astra Dent
Al. Roździeńskiego 88a,
40-203 Katowice
Osiedle Gwiazdy – Pawilon usługowy

GODZINY PRACY:
Pon – Czw: 9:00 – 20:00
Pt: 9.00 – 18.00

KONTAKT:
kontakt@astra-dent.pl
kom: 600 600 615

Jak przebiega leczenie implantologiczne?

Kluczowymi elementami niezbędnymi do przeprowadzenia skutecznego zabiegu wstawienia implantu jest ilość i jakość kości w której ma być osadzony implant. Mamy do dyspozycji dwie różne procedury wszczepienia i odbudowy na implantach:

Dwuetapowe wszczepienie i odbudowa na implantach – najczęstsza procedura:

Jest to najbezpieczniejszy i najbardziej przewidywalny sposób wprowadzania implantów i wykonania na nich odbudowy protetycznej. Czas od wszczepienia implantu do zamocowania na nim korony to kilka miesięcy. W pierwszym etapie implant zostaje wstawiony w kość. Okres gojenia trwa około 3 miesiące przy wszczepieniu implantu w żuchwie i 6 miesięcy przy wszczepieniu implantu w szczęce. W tym czasie implant integruje się z kością. Jest to proces osteointegracji. W tym okresie w miejscu implantu można nosić różnego rodzaju tymczasowe uzupełnienia protetyczne. W  drugim etapie, po osteointegracji zakłada się śrubę gojącą i fiksuje koronę na implancie.

Zabieg podnoszenia dna zatoki szczękowej

Procedura jednoetapowa – wykonywana najczęściej przy wszczepianiu implantu w obszarze przednich zębów, ponieważ pozwala na natychmiastowe odzyskanie estetyki uśmiechu

Na implancie zaraz po wszczepieniu zostaje umieszczona korona. Minusem jest to, że mimo wyłączenia jej ze zgryzu czesiowo przenosi obciążenie na implant który nie ma już tak idealnych warunków do integracji z kością jak w procedurze dwuetapowej. 

Implant zostaje umieszczony w zębodole bezpośrednio po usunięciu zęba lub do kilku tygodni później. W wielu przypadkach, jeśli implant jest mocno osadzony w kości od razu może być zrobiona tymczasowa korona. W odcinku przednim pozwala na natychmiastowe odzyskanie estetyki uśmiechu. Często też w takich przypadkach lekarz stomatolog wykona wyciski i zamówi w pracowni protetycznej ostateczną koronę, która zostanie założona na kolejnej wizycie.

Jak pomagamy w Astra Dent

Swoje usługi kierujemy do pacjentów chcących uzyskać piękny uśmiech. zawansowana diagnostyka, praca zgranego zespołu specjalistów i stomatologów, komfortowe leczenie dostosowane do potrzeb osób z różnymi potrzebami stomatologicznymi to podstawy naszego działania. Nowoczesne leczenie przez stomatologów, którzy nie tylko leczą, ale też zajmują się szkoleniami kolegów stomatologów w całej Polsce jest tylko dodatkową wartością.

Zadzwoń 600 600 615
kontakt@astra-dent.pl 
Pon – Czw 09:00 – 20:00
Pt 9:00 – 18:00

Astra Dent
Al. Roździeńskiego 88a
40-203 Katowice
Osiedle Gwiazdy – Pawilon usługowy

Opinie pacjentów

W czym możemy pomóc ?

Zarezerwuj Termin
w Astra-Dent
Online

Skontaktuj się drogą telefoniczną i zapytaj o wolne terminy do naszych specjalistów.

Jak przebiega leczenie ?

KONSULTACJA

Lekarz poznaje problem, z którym Pacjent się do nas zgłasza. Wykonuje badanie kliniczne i zleca odpowiednie badania dodatkowe.

PLAN LECZENIA

Na podstawie zebranych informacji lekarz wspólnie z pacjentem omawiają warianty terapii oraz ustalają plan leczenia.

LECZENIE

Z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu: mikroskopu stomatologicznego, kamer przechodzimy do działania.

PROFILAKTYKA

Przekazujemy informacje w jaki sposób najlepiej zadbać o zdrowie jamy ustnej by długo cieszyć się pięknym uśmiechem.

Dojazd

Astra Dent
Al. Roździeńskiego 88a Katowice 40-203
Osiedle Gwiazdy – Pawilon usługowy

Dojazd komunikacją miejską

W najdogodniejszy sposób dojechać można licznymi liniami autobusowymi do przystanku Katowice Strefa Kultury lub liniami tramwajowymi do przystanku Katowice Graniczna.

Dojazd samochodem

Gabinet usytuowany jest przy Drogowej Trasie Średnicowej – DTŚ. Należy zjechać w ulicę Jerzego Dudy – Gracza i skręcić w Osiedle Gwiazdy. W niedalekim sąsiedztwie przebiega autostrada A4 oraz droga krajowa 86. W pobliżu gabinetu do dyspozycji pacjentów jest również duży, bezpłatny parking osiedlowy.

Ostatnie wpisy na blogu

Wybarwianie płytki

            Biofilm jest to płytka bakteryjna, która powstaje na powierzchni zębów zaraz po szczotkowaniu. Ilość płytki nazębnej zwiększa się po jedzeniu, najczęściej jej kolor jest zbliżony do koloru zęba, dlatego wiele osób nie zdaje sobie sprawy z jej istnienia. Jej odcień zależy od rodzaju i barwy spożywanych pokarmów i zawartych w nich barwników. Przy dokładnym oczyszczeniu zębów jest usuwana, jednak […]

Wybór pasty do mycia zębów

Aby nasi Pacjenci mogli cieszyć się zdrowiem jamy ustnej, oprócz copółrocznych regularnych wizyt higienizacyjnych, dbają o higienę jamy ustnej w domu.  Szczotkowanie zębów minimum dwa razy dziennie oraz oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych pozwala w sposób mechaniczny usunąć płytkę bakteryjną. Aby to oczyszczanie było jak najbardziej efektywne wspomagamy się pastami do zębów . Na rynku dostępnych jest wiele past różniących się składem, […]

Implanty najczęstsze pytania

W Astra Dent kierujemy się zasadą, że każdy ząb jest na wagę złota i jeśli tylko można je wyleczyć, robimy to. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy ząb jest na tyle zniszczony, że jedyną drogą jest jego usunięcie. Do uzupełnienia brakującego zęba można wykorzystać rozwiązania protetyczne. Wiążą się one z brakiem komfortu (w przypadku protezy wyciąganej) lub ingerencją w zęby sąsiednie […]

Wybielanie zębów

Wybielanie zębów Poprawa estetyki uśmiechu często wiąże się nie tylko ze zmianą nieprawidłowego kształtu i ustawienia zębów, ale przede wszystkim z ich barwą. Każdy zabieg stomatologii estetycznej dąży do stworzenia pięknego, zdrowego i białego uśmiechu. Wiele osób nie jest zadowolonych ze swojego uśmiechu właśnie ze względu na ich kolor. We współczesnej stomatologii istnieje kilka rozwiązań tego problemu. Od czego zacząć? […]

Zapraszamy na bloga!

Witamy na blogu stomatologicznym Astra Dent! 😊 Wszystkie artykuły tu zawarte kierujemy do Pacjentów, którzy szukają przydatnych wskazówek związanych z stomatologią, chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie lub potrzebują więcej informacji dotyczących leczenia. Znajdą tu Państwo również posty dotyczące życia gabinetu, naszej oferty oraz materiałów i sprzętu, którymi posługujemy się w codziennej pracy. W gabinecie Astra Dent znajdziesz specjalistów […]