Jak odzyskać stracone zęby?

  

Współczesna protetyka stomatologiczna potrafi z ogromną precyzją i naturalną estetyką odtworzyć utracone bądź zniszczone tkanki zęba. Ma to na celu przywrócenie komfortu podczas żucia oraz naturalnie pięknego uśmiechu. Stosowane materiały są niezwykle wytrzymałe, jednocześnie wiernie odzwierciedlają kolor i kształt zębów.

Dlaczego Astra Dent

W klinice Astra Dent każdą pracę protetyczną dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań Pacjentów. Dla każdego Pacjenta opracowujemy plan leczenia na podstawie warunków w jamie ustnej i diagnostyki rentgenowskiej – podchodzimy kompleksowo i indywidualnie, aby świadomie podjąć decyzję o wyborze rodzaju leczenia protetycznego. Korzystamy z trwałych i sprawdzonych materiałów o wysokiej estetyce, dzięki temu uzupełnienia nie tylko pięknie się prezentują ale również spełniają swoje funkcje zgryzowe.

Prowadzimy stałą współpracę z wykwalifikowanymi technikami dentystycznymi, którzy wprawnym okiem są w stanie dostrzec indywidualne detale zębów pacjenta i odpowiednio ucharakteryzować ostateczną pracę tak, by uzupełnienie było niewidoczne na tle pozostałych zębów.

Korony i mosty

Korony i mosty są to prace protetyczne osadzone na stałe w jamie ustnej. Mogą odbudowywać utracone zęby lub odtwarzać utracone tkanki zęba poprawiając tym samym jego estetykę i przedłużając jego żywotność.

Ten rodzaj uzupełnienia protetycznego opiera się na zębach własnych, polega na oszlifowaniu zęba (lub zębów) i odtworzeniu zebranych tkanek przy pomocy materiału protetycznego – np. cyrkonu, ceramiki, kompozytu. Wybór odpowiedniego materiału wiąże się z późniejszą estetyką pracy i jest dostosowany do umiejscowienia i warunków w jamie ustnej pacjenta.

Najbardziej estetyczną odbudową tego typu jest użycie koron cyrkonowych. Podbudowa z tlenku cyrkonu wiernie odzwierciedla głębię koloru naturalnych zębów. Barwa nie jest zaburzona przez użycie ciemniejszej podbudowy, jak np. w przypadku użycia podbudowy metalowej.

Implantoprotetyka

Prace protetyczne z wykorzystaniem implantów mają jedną ogromną zaletę wyróżniającą je na tle innych prac protetycznych – są odbudową niezależną, nieangażującą pozostałych zębów. Często są to prace na stałe osadzone w jamie ustnej, co daje dodatkowy komfort w ich użytkowaniu. W równie wysokim stopniu jak korony i mosty na zębach własnych, prace na implantach odtwarzają kolor, kształt i funkcje naturalnych zębów.

Przy pomocy implantów można odbudować zarówno pojedyncze braki, kilka zębów jak i całą szczękę bądź żuchwę.

„All-on-4” – w nowoczesnej stomatologii, dzięki wieloletnim badaniom klinicznym i obserwacjom można na stałe odtworzyć pełne łuki zębowe przy pomocy czterech implantów zarówno w szczęce, jak i w żuchwie. Jedną z największych zalet wykorzystania tej metody jest jej natychmiastowy efekt – już w dniu zabiegu na wszczepionych implantach osadzona zostaje praca odtwarzająca łuki zębowe.

Protetyka cyfrowa

Cerec jest to innowacyjna metoda wykonania uzupełnień protetycznych, wykorzystująca technologię CAD/CAM (CAD – „Computer Aided Design”, z ang. „komputerowo wspomagane projektowanie”, CAM – „Computer Aided Manufacturing”, z ang. „komputerowo wspomagane wykonanie”). Polega ona na wytworzeniu elementów protetycznych na podstawie wycisku komputerowego – skanu jamy ustnej przy pomocy kamery. Następnie lekarz stomatolog może zaprojektować całą pracę na ekranie monitora, ustawić każdy jej najmniejszy szczegół i idealnie dopasować ją do warunków zgryzowych Pacjenta. W kolejnym etapie kompatybilna frezarka wycina i szlifuje pracę zgodnie z przygotowanym projektem.

Metoda ta daje możliwość frezowania wielu rodzajów prac protetycznych z wybranych materiałów o dopasowanym kształcie i barwach. Można wytwarzać zarówno prace tymczasowe jak i ostateczne.

Na tle tradycyjnych metod wyróżnia ją:

– szybkość wykonania (praca protetyczna przygotowywana na jednej wizycie),

– możliwość frezowania pracy natychmiastowej (korony i mosty tymczasowe wykonane od razu po szlifowaniu; okres oczekiwania na pracę ostateczną nie musi wiązać się z brakiem zębów)

– ogromna precyzja (lekarz sam tworzy projekt pracy na podstawie skanu cyfrowego; sterowana przez komputer frezarka wykonuje go z niezwykłą dokładnością),

– wysoka estetyka (dopasowana do indywidualnych warunków),

– łatwość pobrania wycisku (skan cyfrowy wykonany przy pomocy kamery, bez potrzeby pobierania tradycyjnego, często nieprzyjemnego wycisku),

– trwała i szczelna praca (co zapewnia jej długowieczność),

– cała praca wykonywana jest w gabinecie stomatologicznym (zarówno pobranie wycisku cyfrowego, projektowanie pracy jak i tworzenie jej nie wymaga wysyłania pracy do pracowni protetycznej),

– bezpieczeństwo (lata doświadczeń klinicznych, wiele przeprowadzonych badań),

– dostępność wielu materiałów (m.in. ceramika, kompozyt, tlenek cyrkonu, metal)

Licówki

Licówki są to cienkie nakładki na zęby stosowane przede wszystkim w odcinku przednim. Mają na celu poprawę estetyki (kształtu i barwy zębów). Metoda ta może być stosowana jedynie u pacjentów spełniających określone warunki zgryzowe i zwarciowe. W innych przypadkach zastosowanie licówek może być rozwiązaniem krótkotrwałym.

Inlay/Onlay/Overlay

W przypadku odbudowy części zęba, gdzie znaczna część korony jest zachowana w stanie prawidłowym, można wykorzystać jedną z metod uzupełnienia protetycznego (inlay/onlay/overlay – w zależności od rozległości ubytku tkanek). Pozwala to na odtworzenie protetyczne utraconej części zęba, co w określonych przypadkach może być uzupełnieniem trwalszym i dokładniejszym od standardowego wypełnienia zęba materiałem kompozytowym. W takich sytuacjach lekarz stomatolog może zaproponować podobne rozwiązanie jako alternatywę tradycyjnej odbudowy zęba.

Protezy ruchome

Proteza zębowa jest to praca ruchoma (wyciągana). Pozwala na uzupełnienie brakujących zębów dzięki czemu przywrócona zostaje prawidłowa funkcja żucia i pełny uśmiech. Jest to praca dużo mniej komfortowa od uzupełnień stałych, używana często jako tymczasowe odtworzenie tkanek przed oddaniem ostatecznej odbudowy stałej lub jako rozwiązanie ekonomiczne.

Współczesna stomatologia może zaoferować dodatkowo rozwiązania pośrednie – ustabilizowanie protezy ruchomej z wykorzystaniem implantów – na tzw. „lokatorach”. Można również ustabilizować protezę na zębach własnych, np. przy pomocy zasuw protetycznych lub belki. Ma to na celu podwyższenie komfortu użytkowania tradycyjnych protez ruchomych.

    

0 comments on “Jak odzyskać stracone zęby?

Comments are closed.